Acreditacions

backstage_prensa

NORMES PER ACREDITATS COM A PROFESSIONALS DE PREMSA

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Assumpte

El vostre missatge

Festival MusicalEbre de Movistar 

• És important llegir atentament totes les normes.

• És imprescindible la publicació o emissió d’informació prèvia i/o posterior sobre Festival MusicalEbre de Movistar  per poder sol·licitar l’acreditació per cobrir-ho.

En el formulari de sol·licitud trobaràs una casella en la qual poder adjuntar zip amb pdfs, captures de pantalla, arxius d’àudio, etc. O també pots enviar-nos enllaços de descàrrega o visualització (*video) en el quadre “observacions”.

• Les acreditacions de premsa són limitades, per tant, tindran prioritat els mitjans que hagin donat una major cobertura al festival durant els mesos previs.

• El termini de sol·licitud acabarà el 15 d´abril, després d’aquesta data no s’atendrà cap sol·licitud nova ni canvi.

• L’Organització confirmarà les sol·licituds d’acreditació que es concedeixin mitjançant correu electrònic.

• La sol·licitud que quedi sense resposta significarà que ha estat desestimada.

• En cap moment s’atendrà cap consulta telefònica ni cap correu electrònic referit a la mecànica de sol·licitud o a la concessió prèvia a la data establerta de confirmació de les sol·licituds d’acreditacions.

• Les acreditacions de PREMSA es recolliran personalment durant les primeres hores del transcurs del festival, en la caseta d´informació del MusicalEbre a www.crucerosdeltadelebro.es a Deltebre.

• IMPRESCINDIBLE PRESENTAR DNI o passaport per poder recollir l’acreditació.

• Les acreditacions seran personals i intransferibles.

• Imprescindible accedir al recinte amb l’equip necessari per realitzar la seva labor, és a dir, no es permetrà l’accés a cap acreditat com a fotògraf que no present equip fotogràfic ni a cap operador de càmera de Tv o video que no present el seu equip.

• La concessió d’acreditació no garanteix que fotògrafs i operadors de càmera de televisió o video puguin fotografiar i/o filmar en totes les actuacions del festival. El Gabinet de Premsa informarà a fotògrafs i/o televisions acreditades en quines actuacions i quins temps podran fotografiar i/o filmar, ja que cada banda té les seves pròpies normes i serà el management de cada artista qui disposi els límits sobre aquest tema.

• L’acreditació de PREMSA NO donarà accés a la zona VIP, backstage, camerinos, ni a cap de les zones fitats i/o exclusives per a personal de l’organització.

• L’organització pot facilitar als mitjans que així ho requereixin, imatges i material fotogràfic d’aquelles zones del festival on els acreditats no tinguin permès captar i/o gravar imatges.

• Obligatori acreditacions per als vehicles de premsa.

• Els acreditats tenen terminantment prohibit captar i/o gravar imatges a l’interior de la zona VIP, així com a les zones del recinte musical que no estiguin habilitades per a tal efecte.

• És d’obligat respectar els límits de nombre d’acreditacions per mitjà que es detallen a continuació:

Ràdios: Màxim d’una acreditació per mitjà.
Webs i premsa escrita: Màxim de dues acreditacions per mitjà, una de fotògraf i una altra de redactor.
Televisió: Màxim de tres acreditacions per mig/programa.
** No es concediran acreditacions de premsa per freelance que no treballin o acudeixin sota petició d’algun mitjà de comunicació concret, i en tal cas hauran d’acreditar-ho. Des del gabinet de premsa podem facilitar el material gràfic que precisin.

• Els acreditats de PREMSA hauran de seguir en tot moment les limitacions i restriccions d’enregistrament i/o filmació donades per l’organització. En cas contrari se’ls podrà exigir que lliurin els seus equips perquè el personal del gabinet de premsa i/o manager de l’artista pugui examinar el material fotografiat i/o filmat i/o gravat fora dels permisos específics i procedir a la seva destrucció.

• En recollir l’acreditació haurà de signar un document en el qual s’expressi la conformitat amb aquestes normes.

• Si algun acreditat com a PROFESSIONAL de PREMSA incomplís alguna d’aquestes normes, l’organització es reserva el dret de retirar-li l’acreditació i expulsar-lo del MusicalEbre.

TREBALLEM PER FACILITAR-VOS VOSTRA LABOR, AGRAIREM QUE TAMBÉ AJUDEU A FACILITAR-NOS LA NOSTRA. GRÀCIES.

Et pots posar en contacte o necessites qualsevol informació del festival pots sol·licitar-la a través del nostre formulari de contacte per a premsa

MusicalEbre Ubicada en Av. Catalunya 6, 43391, Tarragona Teléfono: 977 100 699