Advertència legal

advertencia legalLa present informació regula l’ús del servei del web www.musicalebre.com que  MusicalEbre , posa a disposició dels usuaris d’Internet . Xavier Lorente Prunera d´ara en endavant MusicalEbre , amb domicili social en Av. catalunya 6 Vinyols  43391 Tarrragona.

1 . La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant ” l’Usuari” ) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió vigent en el moment en que s’accedeix al mateix . MusicalEbre. es reserva el dret de modificar els seus termes segons consideri oportú i sense previ avís, pel que l’Usuari , en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal , ha de llegir atentament el present text , ja que aquest pot sofrir modificacions .

Termes d’Ús :

MusicalEbre. ha compilat el contingut d’aquesta pàgina web segons el seu legal saber i entendre . No obstant això , no respon de ni garanteix , de forma explícita o implícita , la integritat , precisió , fiabilitat o aptitud per a un determinat fi del contingut de la pàgina web , ni de l’absència de virus en la mateixa . MusicalEbre. es reserva el dret de dur a terme el desenvolupament , modificació , exclusió o inclusió de textos o imatges en aquesta pàgina web quan ho consideri oportú i sense previ avís.

 

Els Usuaris d’aquesta pàgina declaren que accepten utilitzar i accedir al seu contingut sota la seva pròpia responsabilitat . MusicalEbre. no podrà ser considerada responsable per qualsevol tipus de pèrdua o dany , directe , indirecte o de qualsevol altre tipus , produïts com a conseqüència de l’accés i ús d’aquesta pàgina , per les inexactituds o omissions que pogués presentar, per decisions adoptades pels Usuaris en base a informació continguda en ella, pels virus procedents de la mateixa , o per la inaccessibilitat a aquesta.

 

Estan permesos els enllaços a aquesta pàgina web , sempre que s’informi MusicalEbre abans de la publicació de l’enllaç www.MusicalEbre.com . MusicalEbre. es reserva el dret d’anul · lar aquest permís en el futur . La recepció d’informació sobre aquests enllaços no implica que MusicalEbre realitzi judici al respecte de les pàgines web en les que s’incorporen aquests enllaços , o que proporcioni alguna garantia sobre les mateixes , declinant així mateix qualsevol responsabilitat relacionada amb aquestes pàgines .

 

Aquesta pàgina pot així mateix contenir enllaços a pàgines web el funcionament , control o supervisió no va a càrrec de MusicalEbre . MusicalEbre. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no estigui gestionada directament pel nostre Webmaster . Així mateix , la inclusió d’aquests enllaços no implica que MusicalEbre realitzi judici al respecte d’aquestes altres pàgines web , o que proporcioni garantia d’algun tipus sobre les mateixes . D’altra banda , MusicalEbre declina qualsevol responsabilitat relativa a la disponibilitat o als continguts d’aquestes pàgines web , o derivada de possibles danys produïts de qualsevol forma a conseqüència de l’ús d’aquests continguts .

MusicalEbre Ubicada en Av. Catalunya 6, 43391, Tarragona Teléfono: 977 100 699